Tuesday, January 25, 2011

Color at my nails and just enjoy them

When I need to study for exams I like to paint my nails all the time:) And yes as you maybe already guessed I need to learn now;) Just tried some colours last week. I think the yellow one is perfect for this spring, but it was a bit to yellow for this week:) Although the weather was great today. Now I'll grab some sleep as I'll have to study for two more weeks before my internship begins.

Als ik moet leren voor tentamens lak ik mijn nagels de hele tijd:) En ja zoals je misschien al hebt geraden moet ik op dit moment weer leren;) Ik heb wat nieuwe kleurtjes geprobeerd afgelopen week. Ik vind de gele perfect voor deze lente, maar hij was voor deze week nog een beetje te geel:) Ook al was het weer perfect vandaag. Ik ga nu snel proberen aan wat slaap te komen, aangezien ik nog twee weken moet leren voor mijn stage begint.
Don't forget to join my Give-Away
Vergeet niet mee te doen met de Give-Away!

Friday, January 21, 2011

Havana & Florin & Europe Trip

Last week I went to Havana to have dinner with my best friend and to talk about holiday plans. I would love to make a Europe-trip this year by train, but I'm still doubting if I would like to go on my own or with my best friend. After the dinner I'm still doubting, ha! And I had another dinnerparty with about ten friends from my study this week, at Florin. I love to have good, (cheap:p), food at nice places with lovely persons, need to do this more!! (ps don't mind the pictures, I just liked them)

Vorige week ben ik naar Havana geweest om te eten met mijn beste vriend en om te praten over vakantieplannen. Ik wil heel graag een Europa-trip maken met de trein dit jaar, maar ik twijfel nog of ik alleen wil gaan of met mijn beste vriend. Na het eten twijfel ik nog steeds, ha! En ik had nog een etentje met +/- tien vrienden van mijn studie deze week, in de Florin. Ik houd van goed, (goedkoop:p), eten op fijne plekken met lovely personen, moet dit echt vaker doen! (ps let niet op de foto's, ik vond ze gewoon leuk)Besides having dinner party's with friends I also love concerts, and me and my bestie planned two concerts: Dazled Kid and Laura Jansen! Can't wait:)

Naast dineren met vrienden houd ik er ook van om naar concerten te gaan, en ik en mijn bestie hebben er weer twee gepland: Dazled Kid en Laura Jansen! Kan niet wachten:) 

Don't forget to join my Give-Away
Vergeet niet mee te doen met de Give-Away!

Tuesday, January 18, 2011

Coffee & more

I already told you one time that I have a huge coffee addiction and that I love starbucks a-loooot! Since I'm a student I can't go to SB everytime I want to. That's why I make my own coffee:) I love to try new things, mjummm.

Ik heb jullie al een keer verteld dat ik een grote koffieverslaving heb en dat ik dol ben op Starbucks. Maar als student kan ik helaas niet altijd naar SB als ik dat wil. Daarom maak ik mijn eigen koffie:) Ik vind het leuk om elke keer weer nieuwe dingen uit te proberen, mjummm.Don't forget to join my Give-Away
Vergeet niet mee te doen met de Give-Away!

Saturday, January 15, 2011

My first give-away! Two bracelets

Dear followers and readers! Since I reached 25 followers it's time for my first give-away, which I promised you guys! First of all I want to thank you all for your lovely comments. I really enjoy writing this blog and it's nice to be supported by my readers.

My give-away consists of two bracelets, one "snake" bracelet, and one hamsa bracelet. I were them myself and I really like them, so I thought it would be a good idea to make one of you happy with the bracelets too!

The only thing you need to do if you want to make a chance to win this give-away is:
1. Follow me with google friends (left side of this page)
2. Leave a comment on this post with your email address

De winner will be announced in two weeks, 29 january 2011.

Lieve volgers en lezers! Omdat ik 25 followers heb is het tijd voor mijn eerste give-away, zoals beloofd! Allereerst wil ik jullie allemaal bedanken voor al jullie lieve comments. Ik vind het super leuk om deze blog te schrijven en het is fijn om support te krijgen van lieve lezers.

Mijn give-away bestaat uit twee armbandjes, een 'slangen' armband en een hamsa armband. Ik draag ze zelf ook vaak samen en vond het daarom leuk om ook een van jullie er blij mee te maken!

Het enige wat je hoeft te doen om een kans te maken om deze give-away te winnen is:
1. Volg me met google friends (linker kant van de pagina)
2. Laat een comment achter op deze post met daarin je e-mailadres

De winnaar wordt bekend gemaakt over twee weken, op 29 januari.


ps. The photo contains two 'snake' bracelets, the give-away is for one 'snake' bracelet + a hamsa bracelet. 
De foto bevat twee 'slangen' armbanden, de give-away is voor een 'slangen' armband + een hamsa armbandje.


Ps numero 2. If you don't want to drop you're email address here you can also choose to 1) follow me and 2) send me an email (andyandme2010@gmail.com).  
Als je liever niet je e-mail adres hier neerzet kun je ook kiezen om 1) mij te volgen en 2) mij een e-mail te sturen (andyandme2010@gmail.com)

Sunday, January 9, 2011

A real addict


To feed my latest addiction I bought just another double finger ring. Unfortunately it did not fit:( so I have to sell this ring again. But I think I'll buy a new one soon! I already made some photos of my double finger 'Love' ring, 'cause some of you would like to know how this one fits.


Enjoy your beautiful sunday, it's such nice weather!! Sun keeps shining all day long:)

Om mijn laatste verslaving te voeden heb ik weer een double finger ring gekocht. Helaas past die niet:( dus moet ik deze ring weer verkopen. Maar ik denk dat ik snel een nieuwe koop! Ik heb ook wat foto's gemaakt van mijn double finger 'Love' ring, omdat sommige van jullie wilden weten hoe deze stond.


Enjoy je zondag, het is zulk mooi week!! De zon blijft de hele dag maar schijnen:)Thursday, January 6, 2011

Mirror, mirror on the wall

I already bought this mirror about a year ago at a second hand shop and painted it pink. But I still needed to put it on my wall. So with a little help from my dad I finally did what I needed to do:D this is the result! I think it matches nice with my little cabinet underneath it, which I painted in the same colour as the mirror.

Ik heb deze spiegel al meer dan een jaar geleden gekocht in een tweedehandswinkeltje en heb hem toen roze gespoten. Maar ik moest hem nog steeds ophangen! Met een beetje hulp van mijn vader heb ik eindelijk gedaan wat ik moest doen:D Dit is het resultaat! Ik vind dat het goed matched met het kastje eronder, waarvan ik de bovenkant in dezelfde kleur heb gespoten.


Tuesday, January 4, 2011

Finally: my BlackBerry!

Today I ordered my first BlackBerry! I'm really happy with my new phone:) Tomorrow I'll will receive it, I'm so curious to try out all the applications:) I think I'll be busy with my BB the next three weeks, haha! I think it's delicious.

Vandaag heb ik mijn eerste BlackBerry besteld! Ik ben heel erg blij met mijn nieuwe telefoon:) Morgen zal ik hem ontvangen, ik ben heel benieuwd naar alle applicaties:) Ik denk dat ik aankomende drie weken alleen maar bezig ben met mijn BB! Ik vind het delicious.


Related Posts with Thumbnails