Friday, December 24, 2010

Another double finger ring for me

After my first double finger ring I was sure I needed more of them! I bought this 'Love' ring, also on eBay. Hope to receive it soon:) 

By the way: I wish you all a very happy X-mass!

Na het ontvangen van mijn eerste 'double finger ring' was ik er zeker van dat ik er meest moest hebben! Ik heb deze 'Love' ring gekocht, ook op eBay. Hopelijk ontvang ik hem snel:)

By the way: Ik wens jullie allemaal een heel gelukkige Kerst!


Wednesday, December 22, 2010

Gimme some

After all the stress I had to suffer last week (two exams, of which one was an oral exam -read: deadly nervous!-), I thought it was time for some more relaxing moments! Unfortunately everybody if free except me, I just have to go to school this week. But I bought a Jillz at the shop so I have a little relaxing moment for myself:) I also had dinner with some friends of school tuesday, which was really fun. We went to a mexican restaurant in Utrecht (Popocatepetl), which is really nice and recommended for students 'cause it's really low-budget:)

Na alle stress van vorige week (twee tentamens, waarvan een een mondeling -lees: dodelijk nerveus!-), bedacht ik dat het tijd was voor wat meer relaxen. Helaas heeft iedereen deze week vrij behalve ik, ik moet gewoon naar school deze week. Maar ik heb Jillz gekocht, zodat ik ook een relax momentje voor mezelf heb:) Ik ben dinsdag ook uiteten geweest met vrienden van school, wat erg leuk was. We zijn naar een Mexicaans restaurant in Utrecht geweest (Popocatepetl), wat echt aan te raden is voor studenten, want het is erg low-budget:)

Monday, December 20, 2010

Rock-paper-scissors

I already showed you guys a picture from the rock-paper-scissors-ring I bought at eBay. Last week I received it, and I wanted to make a photo of the ring when I'm wearing it. So here you are!

Ik heb jullie de foto van de rock-paper-scissors-ring die ik op eBay gekocht heb al laten zien. Afgelopen week heb ik hem ontvangen, en ik wilde een foto maken van de ring terwijl ik hem aan had. So here you are!

 Just combined the ring with black nails, I always get inspired by the song 'black and gold' from Sam Sparro! 
Hier heb ik de ring gebombineerd met zwarte nagels, ik raak altijd geïnspiereerd door het liedje 'black and gold' van Sam Sparro!

Saturday, December 18, 2010

A new shirt: an ode to the weekend

I just wanted to buy this time a long time ago, and since I felt a little sad last week because I thought I messed up my exam I thought it was time to buy it:) It's a shirt which shows the names of the days in dutch, with saturday and sunday in my favourite colour which is gold! Okee well it's not my favourite-favourite colour, but one of the colours I like the most;) I bought de shirt at deshirts.nl (David&Thomas)

Ik wilde dit shirt al een hele tijd geleden komen, en omdat ik me vorige week een beetje zielig vond (:p) omdat ik dacht dat ik mijn tentamen verpest had vond ik het tijd om hem te kopen:) Het shirt heeft de dagen van de week er op met het weekend in goud, mijn favoriete kleur! Okee het is niet mijn favoriete-favoriete kleur, maar wel een van de kleuren die ik het mooiste vindt;) Ik heb hem gekocht op deshirts.nl (David&Thomas)

 
Sometimes when I go out I don't want to dress up fully with a dress or skirt or shorts, so now I will be able to add this shirt to my random-go-out-and-chill-out-fit-outfits! I'll just combine it with a nice red or deep pink lipstick and some pumps or booties.

Soms als ik uitga heb ik geen zin om totally-dressed-up te gaan, in een jurk of rokje of shorts, dus nu kan ik dit shirt weer toevoegen aan mijn random-uitga-en-chill-out-outfits! Ik zal hem denk ik combineren met een mooie rode of diep roze lipstick met pumps of booties.
 

Wednesday, December 15, 2010

Better late than never

It was my birthday over two weeks ago, and I still need to show you guys my party dress! But: better late than never;) I bought this simple little black dress at H&M. I was like: ofcourse any girl would buy this dress, but I could not care less because I liked it so much;) It was a very cold day at my birthday, so I went for two tights and when I went to Utrecht to dance the night away with some friends I definetely felt overheaded instead of cold.

Ik ben al meer dan twee weken geleden jarig geweest, maar ik moet jullie nog steeds mijn party dress laten zien! Maar: beter laat dan nooit;) Ik heb deze simpele LDB gekocht bij de H&M. Ik dacht: natuurlijk zal elk meisje deze jurk kopen, maar het kon me niet schelen, ik vond hem zo leuk;) Het was erg koud op mijn verjaardag, dus ik had twee panty's over elkaar heen getrokken, en toen ik naar de stad ging om de hele nacht te dansen met wat vrienden was ik daarna juist oververhit i.p.v. koud.Friday, December 10, 2010

My double-finger-ring

Finally bought myself a double-finger-ring! I found this one at ebay, I think it's one of the cutest rings I have ever seen. Do you know the game rock-paper-scissors? 

Eindelijk heb ik een double-finger-ring gekocht! Ik heb deze gekocht via eBay, het is een van de schattigste ringen die ik ooit heb gezien. Ken je het spelletjes rock-paper-scissors?


Tuesday, December 7, 2010

Sinterklaas presents :)

Last saturday me and my family celebrated Sinterklaas. It was a lovely evening! I received lot's of presents.. :) I'll show you some of my favourites.

Afgelopen zaterdag heb ik Sinterklaas gevierd met mijn familie. Het was een heel leuke avond! Ik heb veeeeel cadeautjes gehad.. :) Ik zal je wat van mijn favorieten laten zien.

Calvin Klein - One, Chanel - Chance and Calvin Klein - Secret Obsession

Lauren Conrad- Sugar & Spice and Lauren Weisberger - Last Night at Chateau Marmont

Furthermore I received some cd's (two Kaiser Chiefs cd's and three Kings of Leon cd's) and more..:)

Verder heb ik een aantal cd's gehad (twee v.d. Kaiser Chiefs en drie van Kings of Leon) en meer..:)

Saturday, December 4, 2010

Lush, lush, baby

One of my favourite birthday presents this year: soap from Lush (fresh handmade cosmetics). I got a 'beachbar' form my little siter. It's a combination of sea & beach which contains Sea Vegetable Soap & Sandstone Soap, mjumm. It's prefect, especially when I look outside and all I can see is snow snow snow. I like the winter a lot (although it is still autumn), but if it's possible to choose between brrrrrrr cold and mmmmmm warm, I prefer hot hot hot.

Een van mijn favoriete verjaardagscadeautjes dit jaar: zeep van Lush (fresh handmade cosmetics). Ik heb een 'beachbar' gekregen van mijn zusje. Het is een combinatie van zee & strand met daarin Sea Vegetable Soap (zeewier) en Sandstone Soap (zand), mjumm. Het is perfect, vooral als ik naar buiten kijk en mijn zicht niet verder komt dan sneeuw sneeuw sneeuw. Ik houd veel van de winter (ook al is het nog herfst), maar als ik de mogelijkheid heb om te kiezen tussen brrrrrrr kou en mmmmmmmmm warm, ga ik voor heet heet heet.
Will upload more birthday and Sinterklaas gifts soon!

Thursday, December 2, 2010

Excusez-moi, andy is not dead

Looks like Andy-And Me is kinda dead.. The lack of updates is because of the busy times I'm suffering right now, last week was my birthday (yeeh!), this week two exams (bluuuuuuh:[ ) and this weekend is Sinterklaas (yeeeeeh!) a dutch holiday with lots of presents. I'll try to update again as soon as possible!! Stay tuned;) Love xoxo Andy-And Me. Ps. I'm on a date tonight, excited!

Het lijkt er op dat Andy-And Me een beetje dood is.. De weinige updates komen, doordat ik het zo druk heb de laatste dagen. Vorige week was ik jarig (yeeh!), deze week heb ik twee tentamens (bluuuh :[ ) en dit weekend is het Sinterklaas (yeeeeeh!). Ik zal proberen zo snel mogelijk weer te updaten. Stay tuned;) Liefs xoxo Andy-And Me. Ps. Vanavond heb ik een date, spannend!


Related Posts with Thumbnails