Sunday, August 29, 2010

My daily jewelry

As it comes to jewelry I'm a total addict. I always have an attraction to a certain jewelry-type for a couple of months, and then it changes to yet another type. A couple of years ago I had this strange I-need-to-buy-as-many-earrings-as-I-can-thing, which literally was crazy and figuratively made me poor. At this moment I like rings the most, and luckily I'm pretty successfull well it comes to the crazyness of buying any ring I like. I'm not totally lost. I only bought one ring today, only one!

I'll let you see my daily jewelry in this post.

Als het op sieraden aankomt ben ik een ware verslaafde. Ik heb altijd een aantal maanden een aantrekkingskracht tot een bepaald sieraadtype, en daarna weer voor een ander type. Een aantal jaar geleden had ik het vreemde ik-moet-zo-veel-mogelijk-oorbellen-kopen-als-ik-kan-ding, wat letterlijk gek was en me figuurlijk arm maakte. Op dit moment ben ik het meest dol op ringen, en gelukkig ben ik redelijk succesvol als het aankomt op de gekte die er voor nodig is om elke ring die ik leuk vind te kopen. Ik ben nog niet compleet verloren. Ik heb vandaag slechts een ring gekocht, slechts een!

Ik laat je in deze post de sieraden zien die ik elke dag draag.
Chain bracelet (ebay), sparkling bracelet (gift), colourfull bracelet (my really expensive Les Nereïdes bracelet from asos.com), red hamsa bracelet, mint-ring (I guess this one was from six)

Keten armband (ebay), glinsterende armband (gekregen), kleurrijke armband (mijn erg dure Les Nereïdes armband van asos.com), rode hamsa armband, mint-ring (ik denk dat ik deze bij de six heb gekocht)
The ring I wear most of all my rings. I have got about three more rings which I wear regularly, will show you guys another time.

De ring die ik het meest van al mijn ringen draag. Ik heb nog drie ringen die ik regelmatig draag, die zal ik een andere keer laten zien.  
 Except for the rings I like exprensive bracelets. I hope to buy one expensive bracelet about every two months, to enlarge my collection. Actually still doubting about a Hermès bracelet... That one will literally make me poor;)

Naast ringen houd ik ook van de wat duurdere armbanden. Ik probeer er op dit moment ongeveer elke twee maanden een te kopen, zodat mijn collectie kan uitbreiden. Ik ben nu nog aan het twijfelen over een Hermès armband... Die zal mij letterlijk arm maken;)

Tuesday, August 24, 2010

Number one scarf - DIY circle scarf

Since American Apparel decided to make the most beautiful scarf ever, a circle scarf (AA, €41,00), I was hooked! And I was not the only one. The circle scarf has been popular for a couple of years know, and it's a shame that I did not have one myself. Untill today!

Sinds American Apparel besloot om de mooiste sjaal ooit te maken, een cirkel sjaal (AA, €41,00), ben ik om! En ik was niet de enige. De cirkel sjaal is erg populair de laatste jaren, en het is beschamend dat ik er zelf nog geen had.
Tot vandaag dan!
The thing I like the most of this scarf is that it fits perfectly to multiple outfits, and that you can wear it in so many different ways. I made this one myself, but first I had to learn how to knit;)! I used youtube to search for knitting tutorials and I learned a few fundamental steps which I needed to make my own scarf. After I learned this it was really easy to make the scarf, I just knitted about 4 meters and then I put the ends together. I choose to use a really small width, only 10 stitches, because I wanted it to be different from other circle scarfs which are most of the time pretty wide.

Het leukste aan de sjaal vind ik dat hij perfect te gebruiken is bij veel outfits, en dat je hem op zoveel verschillende manieren kan dragen. Ik heb deze zelf gemaakt, maar eerst moest ik leren breien;)! Ik heb youtube gebruikt en heb naar breilessen gezocht, en ik heb een paar basis stappen geleerd die ik nodig had om mijn eigen sjaal te maken. Nadat ik dit had geleerd was het erg makkelijk om de sjaal te maken, ik heb gewoon 4 meter sjaal gebreid en vervolgens de uiteinden aan elkaar gemaakt. Ik heb gekozen voor een erg smalle breedte, slechts 10 steken, omdat ik wilde dat de sjaal anders zou zijn dan de meeste cirkel sjaals die vaak redelijk breed zijn.
What I used: one ball of wool, knitting needles in size 4.0 mm (in total I actually only spend €2,00 to make this scarf, how amazing is that?)

Wat ik heb gebruikt: een bol wol, breinaalden in maat 4.0 mm (in totaal heb ik slechts €2,00 uitgegeven om deze sjaal te maken, hoe geweldig is dat?)

Saturday, August 21, 2010

And I still like shoulderpads: DIY

My first blog item, yeeh! I want to show you guys a little DIY which I did a couple of days ago. I like shoulder pads, so I thought it would be great to design and make my own. I will show a list of the items I used and I will add a description of how I made them, so you are able to make your shoulderpads if you want to. Of course you can make them totally your style, just be as creative as you would like to be! First of all I will show you mine!

Mijn eerste blog item, yeeh! Ik wil jullie een korte DIY laten zien, die ik een paar dagen geleden gemaakt heb. Ik houd van shoudervullingen, en ik dacht dat het leuk zou zijn om mijn eigen te bedenken en te maken. Ik zal laten zien wat ik gebruikt heb en ik zal een beschrijving er bij geven, zodat je ook schoudervullingen kan maken als je dat wilt. Natuurlijk kan je ze helemaal in je eigen stijl maken, ben gewoon zo creatief als je zelf wilt zijn! Allereerst zal ik jullie de mijne laten zien.

The things I used to make the shoulderpads are: shoulderpads (HEMA: €2,95), sequin fabric, chains: small/short as well as big/long, little gold balls, little gold rings, sequin fabric, tape-measure, needle and wire, pins, pliers and scissors

De spullen die ik gebruikt heb om de schoudervullingen te maken: schoudervullingen (HEMA: €2,95), pailletten stof, kettingen: klein/kort en tevens groot/lang, kleine gouden balletjes, gouden ringetjes, meetlint, naald en draad, spelden, nijptang en schaar

I started to put pins in the shoulder pad. At this way it was easy for me to sew the little golden balls at the place were I want to sew them. Next I placed the sequin fabric at the upper site of the balls and I used a scissor to cut the piece of fabric how I wanted it. Then I pinned the fabric and I sewed it at the shoulder pad.

Ik ben begonnen door spelden te steken op de plekken waar ik de gouden balletjes wilde hebben, die heb ik er vervolgens aangenaaid. Hierna plaatste ik de pailletten stof aan de bovenkant van de balletjes en gebruikte ik een schaar om de stof te knippen zoals ik dit wilde. Daarna speldde ik de stof vast en naaide het aan de schoudervulling.

After the sewing I used pliers to bring the little golden rings at the balls. I bent the chains to make different lenghts and I put them at the balls. Then I took the big chain and made it fit to the border of the shoulderpad. I also used needle and wire to sew the chain at the border. I did this twice to strenghten the whole thing. At last I put golden balls at the end of the little chains.

Na het naaien gebruikte ik een nijptang om de kleine gouden ringetjes aan de balletjes vast te maken. Ik boog vervolgens de kettingen op die manier dat ik verschillende lengtes kreeg en ik maakte ze vast aan de balletjes. Daarna nam ik de grote ketting en zorgde ervoor dat deze passend was voor de rand van de schoudervulling. Ik gebruikte naald en draad om de ketting aan de rand vast te naaien. Dit heb ik twee keer gedaan, om het geheel te versterken. Als laatste heb ik gouden balletjes aan het einde van de kleine kettinkjes vastgemaakt.
Related Posts with Thumbnails