Saturday, August 21, 2010

And I still like shoulderpads: DIY

My first blog item, yeeh! I want to show you guys a little DIY which I did a couple of days ago. I like shoulder pads, so I thought it would be great to design and make my own. I will show a list of the items I used and I will add a description of how I made them, so you are able to make your shoulderpads if you want to. Of course you can make them totally your style, just be as creative as you would like to be! First of all I will show you mine!

Mijn eerste blog item, yeeh! Ik wil jullie een korte DIY laten zien, die ik een paar dagen geleden gemaakt heb. Ik houd van shoudervullingen, en ik dacht dat het leuk zou zijn om mijn eigen te bedenken en te maken. Ik zal laten zien wat ik gebruikt heb en ik zal een beschrijving er bij geven, zodat je ook schoudervullingen kan maken als je dat wilt. Natuurlijk kan je ze helemaal in je eigen stijl maken, ben gewoon zo creatief als je zelf wilt zijn! Allereerst zal ik jullie de mijne laten zien.

The things I used to make the shoulderpads are: shoulderpads (HEMA: €2,95), sequin fabric, chains: small/short as well as big/long, little gold balls, little gold rings, sequin fabric, tape-measure, needle and wire, pins, pliers and scissors

De spullen die ik gebruikt heb om de schoudervullingen te maken: schoudervullingen (HEMA: €2,95), pailletten stof, kettingen: klein/kort en tevens groot/lang, kleine gouden balletjes, gouden ringetjes, meetlint, naald en draad, spelden, nijptang en schaar

I started to put pins in the shoulder pad. At this way it was easy for me to sew the little golden balls at the place were I want to sew them. Next I placed the sequin fabric at the upper site of the balls and I used a scissor to cut the piece of fabric how I wanted it. Then I pinned the fabric and I sewed it at the shoulder pad.

Ik ben begonnen door spelden te steken op de plekken waar ik de gouden balletjes wilde hebben, die heb ik er vervolgens aangenaaid. Hierna plaatste ik de pailletten stof aan de bovenkant van de balletjes en gebruikte ik een schaar om de stof te knippen zoals ik dit wilde. Daarna speldde ik de stof vast en naaide het aan de schoudervulling.

After the sewing I used pliers to bring the little golden rings at the balls. I bent the chains to make different lenghts and I put them at the balls. Then I took the big chain and made it fit to the border of the shoulderpad. I also used needle and wire to sew the chain at the border. I did this twice to strenghten the whole thing. At last I put golden balls at the end of the little chains.

Na het naaien gebruikte ik een nijptang om de kleine gouden ringetjes aan de balletjes vast te maken. Ik boog vervolgens de kettingen op die manier dat ik verschillende lengtes kreeg en ik maakte ze vast aan de balletjes. Daarna nam ik de grote ketting en zorgde ervoor dat deze passend was voor de rand van de schoudervulling. Ik gebruikte naald en draad om de ketting aan de rand vast te naaien. Dit heb ik twee keer gedaan, om het geheel te versterken. Als laatste heb ik gouden balletjes aan het einde van de kleine kettinkjes vastgemaakt.

1 comment:

Thank you for leaving a comment! I really appreciate this. Would you like to follow my blog? If you are one of the first 75 followers you can (randomly) win a gift. Dankjewel voor je comment! Ik waardeer het erg. Wil je mijn blog volgen? Als je bij de eerste 75 volgers hoort maak je kans op een cadeautje.

Related Posts with Thumbnails