Wednesday, September 29, 2010

Some of my favourite black clothes

One of my bad habits is buying to much black clothes. When I shop I always try to tell myself: no black today! It never works, so when I open my closets I can see a lot of black. I just like the way black fits perfectly with my blonde hair (or is this a stupid reason to buy black?). Never mind, I want to show you guys my favourite black clothes today!

Een van mijn slechte gewoontes is het kopen van te veel zwarte kleren. Als ik shop probeer ik altijd tegen mezelf te zeggen: vandaag geen zwart! Het werkt nooit, dus als ik mijn kasten opendoe zie ik heel veel zwart. Ik vind het gewoon mooi hoe zwart perfect bij mijn blonde haar past (of is dit een stomme reden om zwarte kleren te kopen?). Hoe dan ook, ik wil jullie mijn favoriete zwarte kleren laten zien vandaag!


First of all one of my alltime favourite black dresses! It's known that every woman should have a nice LBD (little black dress) in her closet. Well, I don't know what it is with LBDs, 'cause when I count mine I have 6 of them. This one is from ASOS, it's made of polyester but it has a 'silky look', which is very beautiful in my opinion.

Als eerste mijn alltime favourite zwarte jurk! Het is bekend dat elke vrouw een mooie LBD (little black dress) in haar kast moet hebben. Nou, ik weet niet wat het is met LBS's, want als ik die van mij tel kom ik op 6. Deze is van ASOS, hij is gemaakt van polyester maar heeft een 'zijdeachtige look', erg mooi vind ik.


The dress is really an eyecatcher for a chic party, because it have nice details. Here you can see the plisse on the front. I like plisse a lot, because it's simple but it can also give just a little bit more class to a dress.

De jurk is echt een eyecatcher voor een wat chiquer feestje, omdat het zulke fijne details heeft. Hier kun je het plissé zien aan de voorkant van de jurk. Ik houd erg van plissé, het is simpel maar kan ook juist dat beetje extra klasse geven aan een jurk.


There are also pretty pockets on both sides of the dress. They are really big;) I stiched them at both sides, because my hips otherwise look bigga bigga (not that my hips are big in real life, but before the stiches they dit not look as great as they could.)

De jurk heeft aan beide kanten mooie zakken. Ze zijn erg groot;) Ik heb ze vastgemaakt aan beide kanen, omdat mijn heupen er anders enorm uitzien (niet dat ik grote heupen heb in real life, maar voor ik ze had vastgemaakt zagen ze er niet zo mooi uit als ze er uit kunnen zien.)


The back of the dress is pretty low, but not to low that you can't were a bra underneath the dress, but to give it that touch I prefer wearing the dress without a bra anyway. The back is pretty sexy don't you think?

De achterkant van de jurk is vrij laag, maar niet zo laag dat je mijn bh eronder vandaan ziet steken, maar toch vind ik het fijner om deze jurk zonder bh te dragen. De achterkant is best sexy, vind je niet?

I also love the bow at the back, which you can make small or big, just what you want that night. I always prefer a big bow, because there are buttoms underneath the bow which I prefer to cover, it's the only part of the dress I don't like that much;) I think silky-fabric and buttons can give that wrong gothic look which I don't like for good-better-best-perfect!-nights-out.

Ik houd ook van de strik aan de achterkant, die je kleiner of groter kan maken, gewoon wat je die avond wilt. Ik houd het bij een grote strik, omdat er knoopjes onder zitten die ik liever bedek, het is het enige deel van de jurk wat ik niet zo mooi vind;) Ik denk dat zijdeachtige stof met knoopjes een verkeerde gothic look kunnen geven waar ik niet van houd op goede-betere-beste-perfecte!-nachten uit.


This is an item I also like very much. It's a top from h&m, but I bought it in L instead of S, so I can use it as a dress! I really love the pattern that is created by the lace of the top. Sometimes I don't wear it as a dress, but I just use it as a top. Most of the time I drag the bottom in my jeans, so it have a little bubbly effect at the middle. When I wear it, I wear a dress or a white top beneath it, so the pattern is shown on a beautiful way and you can see it really good.

Dit is ook een item wat ik heel leuk vind. Het is een top van h&m, maar ik heb hem gekocht in L i.p.v. S, zodat ik het als jurkje kan dragen! Ik houd echt van het patroon dat gemaakt wordt door het kant van de top. Soms draag ik hem niet als jurk, maar gewoon als een top. Meestal stop ik de onderkant in mijn jeans, zodat het een opbollend effect heeft. Als ik hem draag, draag ik een jurk of een witte top eronder, zodat het patroon op zijn mooist uitkomt.


Here a detail photo of the top/dress. As you can see it has little buttons at the upperside. These give the dress a playful effect. The buttons don't make this top gothic I think, like I told you at the first dress I have shown to you.

Hier zie je een detailfoto van de top/jurk. Zoals je kunt  zien zitten er kleine knoopjes aan de bovenkant. Deze geven de jurk een speels effect. De knopen maken deze top niet gothic vind ik, zoals ik je vertelde bij de eerste jurk die ik je heb laten zien.


Why is ZARA-stuff always so irresistible?! When I was at the fitting room of ZARA I saw a girl who was wearing this jumpsuit, but than in a different colour. I obviously felt in love immediately! I ran from the fitting rooms to the shopping-part of the store again and grabbed myself this lovely playsuit. I think it's really adorable. Most of the time I wear it with flats or flipflops. To make it even more classy I sometime were my favourite black blazer on top of it. Woops, I totally forgot to put this blazer in this post, although it's one of my favourite black items! I will show it another time, since I am at my parents and the blazer is at my appartement.

Waarom zijn kleren van ZARA altijd zo onweerstaanbaar?! Toen ik bij de paskamers van de ZARA was zag ik een meisje die deze jumpsuit aan het passen was, maar dan in een andere kleur. Ik werd duidelijk meteen verliefd! Ik rende weer terug van de paskamers naar het shop-gedeelte van de winkel en pakte deze jumpsuit voor mezelf. Ik denk dat hij echt liefelijk is. Meestal draag ik hem met flatjes of slippertjes. Om hem nog classier te maken draag ik soms mijn favoriete blazer eroverheen. Woops, ik ben helemaal vergeten deze blazer ook in deze post te stoppen, ook al is het een van mijn favoriete zwarte items! Ik zal deze een andere keer laten zien, omdat ik bij mijn ouders ben en de blazer is in mijn appartement.

Mjummie details! The breast part is really beautiful finished. The back is also nice, because it it open for a large part, so it's really nice if you have tanned just a little bit.

Mjummie details! Het borstgedeelte is heel mooi afgewerkt. De achterkant is ook mooi, omdat een groot gedeelte open is, zodat het mooi is als je een beetje gebruind bent.

12 comments:

 1. i realy like the first one!
  thank you for passing by and leaving your sweet comment! remember you can keep in touch following me via bloglovin or facebook!
  xoxo from rome
  K.
  http://kcomekarolina.blogspot.com/

  ReplyDelete
 2. Great stuff. Im in love with your Zara jumpsuit too. Please do post pics of you in it!
  www.gayleisvolatile.blogspot.com
  P.S. Hope you like my post on new rings too :)

  ReplyDelete
 3. Loove the jumpsuit! Zara is so addicting! I want everything! I'm a new follower. Stop by my blog:)
  http://crimsonrosella-kirstin.blogspot.com/

  ReplyDelete
 4. The first LBD is gorgeous and so is the Zara jumpsuit. I love LBDs too, not only because they're a classic, but they make one looks instantly slimmer. That's always a plus!

  xoxo, http://heelsandwedges.blogspot.com

  ReplyDelete
 5. Echt super mooie items. Die jumpsuit is geweldig!!

  ReplyDelete
 6. Great stuff!


  http://agitarsimonroe.blogspot.com/

  ReplyDelete
 7. Prachtige LBD ! Je schrijft leuk :) xxxx

  ReplyDelete
 8. I always get like this when there's a boy on blogspot. Hahaha, and the best part is you are extremely stylish.
  Leather Skirts

  ReplyDelete
 9. haha ja ik begrijp je helemaal, het is echt mijn droomtas!
  Je jumpsuit is trouwens echt geweldig

  thestylesandwich.blogspot.com

  ReplyDelete
 10. i love black clothes to!! i always think i have way to much in my closet, i think my love started after i watched Audrey Hepburn in Breakfast At Tiffanys!! i love your first dress and that lace top/dress is so pretty!

  ReplyDelete

Thank you for leaving a comment! I really appreciate this. Would you like to follow my blog? If you are one of the first 75 followers you can (randomly) win a gift. Dankjewel voor je comment! Ik waardeer het erg. Wil je mijn blog volgen? Als je bij de eerste 75 volgers hoort maak je kans op een cadeautje.

Related Posts with Thumbnails