Wednesday, October 20, 2010

I love my life EVEN MORE after this perfect weekend

I had such a nice weekend, it was like perfectly-perfect. Last saturday one of my best friends turned 18 (finally!). Me and some other friends first chilled out at her house. We had some drinks, some more drinks, played some nasty games, and had a lot of fun. The best part started to begin when we were going for the Tequila, while we bought a bottle for my friend. Some of the girls went to Utrecht to go out, and of course I went with them, 'cause I like to party a lot. I was wearing my new boots which I bought at H&M last friday. I already baptized them to 'going-out-boots', because I always fuck up my boots by dancing in nasty glass when going out. (I also ordered boots at Invito, but because I had school today and yesterday till 6.00 p.m. I missed the postman, but I will pick them up tomorrow, excited!)

Ik had zo'n leuk weekend, het was gewoon perfecte-perfectie. Afgelopen zaterdag werd een van mijn beste vriendinnen 18 (eindelijk!). Ik en wat vrienden childen eerst bij haar thuis. We dronken wat, dronken nog was, speelden wat nasty spelletjes en hadden vooral veel lol. Het beste gedeelte begon toen we aan de Tequila gingen, die we voor haar hadden gekocht. Sommige meiden gingen naar Utrecht om uit te gaan, en natuurlijk ging ik mee, omdat ik gek ben op feesten. Ik droeg mijn nieuwe laarsjes die ik vrijdag bij H&M had gekocht. Ik had ze van te voren al omgedoopt in 'uit-ga-schoenen', omdat ik mijn schoenen altijd stuk maak tijdens het uitgaan als ik aan het dansen ben op al het glas op de grond. (Ik heb ook laarzen besteld bij Invito, maar omdat ik gisteren en eergisteren tot 18.00 uur naar school moest heb ik de postbezorger gemist, maar ik ga ze morgen ophalen, spannend!)


We went to a small bar/dancing/cafe called De Beurs. I never went there before, because I thought it would not be my kind of club. But I actually had a really nice time, and I met some very nice girls and boys. We were dancing, dancing, dancing, and I went for another shot and some more wine. Not that I'm such a big drinker: I just spread my drinks over the night;) The birthday girl was totally waisted, and I helped her out a little bit by holding her. After some kisses we went home at 5.30 a.m.. It was such a nice night, it was actually one of my best nights out since a long time. I wore my new fake leather jacket also, which was really needed because it was freeeeeezing. Can't wait for more nights like this, and since I'm turning 23 next month I can't even wait for that night anymore!!

We gingen naar een kleine bar/dancing/café De Beurs. Ik was er nog nooit geweest, omdat ik dacht dat het niet mijn soort club was. Maar ik had het heel erg naar mijn zin, en ik heb een aantal hele leuke meiden en jongens ontmoet. We hebben gedanst, gedanst, gedanst, en ik heb nog een shotje genomen en wat meer wijn. Niet dat ik zo'n grote drinker ben: ik verspreid mijn drankjes over de nacht;) Mijn jarige vriendin was behoorlijk eraan, en ik heb haar een beetje geholpen door haar vast te houden. Na wat kisses zijn we om half 6 's ochtends naar huis gegaan. Het was zo'n leuke nacht, het was echt een van mijn beste uitga nachten sinds lange tijd. Ik had mijn nieuwe nep-leren jasje aan, welke echt nodig was omdat het freeeeeeeeezing was. Ik kan niet wachten tot meer nachten zoals deze, en omdat ik volgende week 23 wordt kan ik nu al niet meer wachten tot die nacht!

Oh by the way, this week I have a little project for myself. I'm walking on heels all week long. Normally I also wear a lot of flat shoes like allstars, but this week I'm behaving me as a perfect female, haha.. Today I went for higher heels then I normally do, so this was a good learning day. I felt really feminine, and I felt even more confident then I already did.

Oh trouwens, deze week heb ik een klein project voor mezelf. Ik loop de hele week op hakken. Normaal draag ik ook veel platte schoenen zoals allstars, maar deze week gedraag ik me als een perfecte dame, haha.. Vandaag ging ik voor hogere hakken dan ik normaal gewend ben, dus dit was een goede dag om te leren. Ik voelde me heel vrouwelijk, en zelfs meer zelfverzekerd dan ik normaal al ben.

No comments:

Post a Comment

Thank you for leaving a comment! I really appreciate this. Would you like to follow my blog? If you are one of the first 75 followers you can (randomly) win a gift. Dankjewel voor je comment! Ik waardeer het erg. Wil je mijn blog volgen? Als je bij de eerste 75 volgers hoort maak je kans op een cadeautje.

Related Posts with Thumbnails